เผยศักยภาพด้านเศรษฐกิจที่โลกต้องจับตามอง เชื่อมโยงอาเซียน-อินเดีย ในโอกาส 25 ปีแห่งพันธมิตร ใน “ASEAN-India Expo and Forum” 2-5 สิงหาคม 2560 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Post by Admin, Date: July 20, 2017

รัฐบาลไทยโดยกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจับมือ 9 ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศอินเดีย จัดงานมหกรรมสินค้าและบริการแสดงศักยภาพกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและอินเดีย พร้อมด้วยการประชุมนานาชาติด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปีความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย เชื่อมโยง กระตุ้น ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียน-อินเดีย เพื่อการเติบโตไปด้วยกันที่ยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม.....


การเชื่อมโยงอาเซียน-อินเดียครั้งสาคัญ สู่การเติบโตและเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลก
Post by Admin, Date: August 3, 2017

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธีเปิด “ASEAN-India Expo and Forum” วาระทางเศรษฐกิจแห่งปี ซึ่งมีรัฐบาลไทยโดยกระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพ จับมือกับหน่วยงานพันธมิตร และอีก 9 ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งประเทศอินเดีย จัดเวทีพบปะครั้งใหญ่ระหว่างผู้แทนระดับสูงภาครัฐและภาคเอกชนจากทั้งสองฝ่าย สร้างการเชื่อมโยงเพื่อผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน พร้อมจัดมหกรรมสินค้าแสดงศักยภาพอันเต็มเปี่ยมของแต่ละประเทศ เต็มพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์.....


ตื่นตาสินค้าส่งตรงจาก 9 ประเทศอาเซียนและอินเดีย “ASEAN-India Expo and Forum” จัดแสดงถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Post by Admin, Date: August 4, 2017

ครั้งแรกกับมหกรรมสินค้านานาชาติ จัดแสดงของดีจาก 10 ประเทศอาเซียนและประเทศอินเดีย ยกมารวมให๎ช้อปในที่เดียว พร้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและฉายภาพยนตร์ดังให้ชม ณ ศูนย์การประชุมแหํงชาติสิริกิติ์ เปิดให๎เข้าฟรีตลอดงานถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2560 นี้เท่านั้น.....